Kontaktujte nás

Kontakty
Telefón: 0908 666 236
Email: info@pracovneodevymarmon.sk

Fakturačné údaje
MARMON – SK s.r.o
Ladomirová 90
090 03 Ladomirová
IČO: 47477202
DIČ: 2023889813
IČDPH: SK2023889813
Sme platcom DPH

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: sro, vložka číslo: Vložka číslo: 28960/P.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár